Fiets-Bedrijfsplan

U kunt bij ons zowel privé als zakelijk een fiets leasen , geen gedoe met onderhoudt . Alles compleet geregeld voor 3 jaar. (onderhoud , diefstalverzekering, enzovoorts)

 

Het REERINK-HelloRider Leasefietsplan, zie op deze pagina verdere uitleg. De mobiliteitsoplossing waar de werknemer en werkgever allebei op vooruit gaan!

 

Leasefiets

 

U kunt bij ons zowel privé als zakelijk een fiets leasen , geen gedoe met onderhoudt . Alles compleet geregeld voor 3 jaar. (onderhoud , diefstalverzekering, enzovoorts)

Werkgever heeft drie manieren om fietsgebruik te stimuleren

Werkgevers die het fietsgebruik door hun medewerkers willen stimuleren, hebben in de basis drie manieren om dit te doen. Wij zetten de opties op een rij:

  1. Door een fiets te verstrekken. De werknemer wordt dan eigenaar van de fiets. Omdat dit loon is voor de werknemer, kan een werkgever ervoor kiezen om het loonbestanddeel bij de eindheffingsregeling te betrekken. De werkgever neemt dan de eventuele verschuldigde loonheffing voor zijn of haar rekening.
  2. Door een vergoeding voor de fiets te geven. Een werkgever vergoedt een fiets compleet of voor een gedeelte. Ook dit wordt als loon gezien. Ook hier kan de werkgever ervoor kiezen om het loonbestanddeel bij de eindheffingsregeling te betrekken.
  3. Ter beschikking stellen van de fiets. De fiets blijft dan eigendom van de werkgever.

Bij de nieuwe fiscale regeling rond bedrijfsfietsen die 1 januari 2020 ingaat, verandert er alleen voor optie 3 wat: de regels bij een verstrekking en vergoeding (optie 1 en optie 2) blijven gelijk.

3. Zo werkt de bijtelling

Alleen werknemers die een fiets ter beschikking krijgen van de werkgever (zie het kader elders op de pagina) krijgen te maken met bijtelling. Behalve voor het woon-werkverkeer mag de werknemer de fiets uiteraard ook voor privé-fietsritten gebruiken. LET OP: ook wanneer een werknemer de fiets van de zaak alleen gebruikt voor het reizen van en naar het werk, is de bijtellingsregeling van toepassing!
De regeling houdt in dat werknemers jaarlijks 7% van de door de fabrikant vastgestelde consumentenadviesprijs van de fiets bij hun inkomen moeten bijtellen. Goed om te weten is wel dat een werknemer met een fiets van de zaak niet meer in aanmerking komt voor de belastingvrije reiskostenvergoeding.

4. Voor welke fietsen geldt de regeling?

De regeling geldt voor alle soorten fietsen, dus ook e-bikes en speed pedelecs.

5. Bijtelling niet voor accessoires, wel voor accu-upgrade

Accessoires die door de werkgever bij de fiets ter beschikking worden gesteld – zoals regenpakken en fietstassen – vormen in principe gewoon loon, waarbij een werkgever er ook voor kan kiezen om het loonbestanddeel onder de eindheffingsregeling te betrekken. Accountants & Belastingadviseurs voegen daar het volgende wel aan toe: wanneer accessoires deel uitmaken van de fiets, maken ze ook deel uit consumentenadviesprijs van de fiets. Denk dan bijvoorbeeld aan de upgrade van een accu bij een elektrische fiets. Onderhoudsbeurten en servicepakketten spelen voor de bijtelling geen rol, dat zijn bijkomende kosten voor de werkgever.

6. Controle van het gebruik van een fiets van de zaak

Dit gebeurt niet en je mag de fiets gewoon prive gebruiken. 

7. Werknemer wordt geen eigenaar

Bij een fiets van de zaak die beschikbaar wordt gesteld door de werkgever, blijft de fiets eigendom van de werkgever.

8. Einde dienstverband; fiets moet terug

Treedt een werknemer uit dienst? Dan moet hij of zij de fiets van de zaak teruggeven. Tenzij de werkgever en werknemer een overnamebedrag voor de fiets hebben afgesproken. Dit bedrag moet tenminste de waarde zijn die de fiets in het economisch verkeer heeft ten tijde van de overname. Het overnamebedrag vormt een loonbestanddeel. Ook hier kan de werkgever er voor kiezen om dit bestanddeel in de eindheffingsregeling op te nemen en de daarmee bijkomende belastingen voor eigen rekening nemen.

9. Fiets kan naast de auto van de zaak

Zowel een auto als een fiets van de zaak mogen naast elkaar worden gebruikt. Op die manier moet het bijvoorbeeld voor een werknemer interessanter worden om een aantal dagen per week de fiets naar het werk te pakken.

10. Fiets van de zaak naast privé-auto

Rijdt iemand in een privéauto naar het werk? Dan mag hij voor de dagen die hij met de auto naar de zaak komt, nog steeds de zakelijke kilometervergoeding à 0,19 cent per kilometer berekenen.

11. Werknemer kan een eigen bijdrage voor gebruik van de fiets betalen

Betaalt de werknemer een eigen bijdrage, dan wordt de bruto bijtelling van 7% verminderd met de nettobijdrage van de werknemer. Het resultaat kan nooit minder dan 0 euro zijn.

12. Fiets van de zaak en btw-teruggave

Bij de teruggave van de btw geldt nog steeds het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA). Concreet betekent dit dat de btw bij de aanschaf van een fiets vooraf bij de werkgever afgetrokken mag worden, maar slechts tot het btw-bedrag van de aanschafwaarde van de fiets van 749 euro inclusief btw.

REERINK RIJWIELEN FIETS-PLAN 

In Nederland is fietsen traditioneel de manier van (voort)bewegen. Binnen het bedrijfsleven raakt men steeds enthousiaster om personeel te bewegen op de fiets van huis naar de werkplek te komen. Twee van de grootste knelpunten in het Nederlandse verkeer zijn namelijk de files en parkeerproblemen. Ook kampt vrijwel iedere onderneming en/of instelling met een tekort aan parkeerruimte.

Fietsen goed voor het milieu

Het streven van de Nederlandse overheid om het autogebruik te ontmoedigen, met name in de spits en efficienter gebruik van de parkeerruimte te bevorderen, heeft tegelijketijd een gunstig effect op het milieu. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de ANWB en de BOVAG bepleiten het gebruik van de fiets als milieuvriendelijk vervoermiddel in het woon-werkverkeer.

Fietsen is gezond

Uit onderzoek is gebleken, dat fietsende werknemmers in het algemeen over een betere conditie beschikken en fitter verschijnen op het werk. Met een hogere weerstand tegen de werkdruk en minder gezondheidsklachten in het algemeen, is dat goed voor de arbeidsprestatie en kan in de meeste gevallen een besparing opleveren op de ziektenkosten.

Ook de elektrischefiets wordt steeds vaker in gezet voor woon-werkverkeer.

Ieder bedrijf kan meedoen

Werkkostenregeling:

De werkgever kan ook kiezen om de nieuwe werkostenregeling aan te spreken. Deze houdt in het kort gezegd in dat voor een bedrag van 1,7 % van de totale fiscale loonsom belastingvrij aan medewerkers mag worden gegeven. Gaat een werkgever over dit percentage heen, dan betaalt hij over het meerdere 80% procent eindheffing. Een werkgever mag alles aan een werknemer geven zolang dit maar binnen de branche gebruikelijk is. Meestal zal de werknemer de fiets via zijn brutoloon aan de werkgever terug betalen, de fiets telt dan toch volledig mee in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. In dit geval mag de fiets ook meer bedragen dan de standaard 749,00.

 

Werkkostenregeling aangepast 

UPDATE:
De vrije ruimte in de werkkostenregeling - het percentage van het totale fiscale loon dat u mag gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel . Vanaf dit jaar bent u verplicht om met de Werkkostenregeling te werken , het percentage is 1,7%. 

De fiets aanpassingen op een rij

Het rentevoordeel van een renteloze lening die aan een werknemer wordt verstrekt voor de aanschaf van een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter wordt eveneens op nihil gesteld. De werknemer moet die (elektrische) fiets of elektrische scooter dan wel voor zijn woon-werkverkeer gebruiken.

Basis ongewijzigd
De basis van de Werkkostenregeling blijft ongewijzigd. Een werkgever kan zijn personeel tot een maximum van 3% van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten. Het is niet nodig om de verstrekkingen per werknemer bij te houden, dat kan bedrijfsbreed.

De voordelen van REERINK RIJWIELEN Fiets-Plan

*Reerink biedt een keuze uit alle A-merken.

*Er blijven geen extra kosten over voor het bedrijf of de werknemmer.

*Reerink biedt altijd een uitstekende prijs met een goede Service.

*Wij helpen uw medewerkers op de juiste fiets door een goede advisering.

*Een Fietsplan op maat voor elk bedrijf zonder projectkosten.

*Wij werken ook e.v.t. samen met alle bekende Nederlands fietsplannen zoals, NFP (Nationale fietsplan) en nog vele andere.

*Wij bieden een goede Service met drie filialen verspreid over Arnhem&Westervoort.

*Wij hebben een ophaal Service en uitleen fietsen beschikbaar.

*Advisering inzake de verzekering van de fietsen.

 

Natuurlijk bent u bij ons ook aan het juiste adres voor fietsen binnen of voor u bedrijfs vervoer.

Het REERINK-HelloRider Leasefietsplan, 

Voordelen voor de werknemer.

Ik wil een fiets leasen?

Fris en fit naar en van je werk: de REERINK- Leasefiets!

Zorgeloos naar je en van je werk fietsen met een fiets van Reerink rijwielen, wordt nu wel heel makelijk met de Leasefiets. Je werkgever faciliteert de fiets en jij kan direct zorgeloos opstappen.

Voordelen werknemer,

.Elk type is mogelijk, ook een E-Bike

.Geen hoge aanschafkosten

.vrijwel alles inclusief

.onderhoud en reparatie

.verzekering tegen diefstal en schade

.ongevallen opzittende(n) verzekering

.verhaalsrechtbijstand

.pechhulp

.Met de fiets naar je werk is beter voor je conditie

.Nooit meer in de file

Informatie voor de werkgevers

Oog voor milieu is tegenwoordig belangrijk voor elk bedrijf?  Neem de REERINK-HelloRider Leasefiets voor uw werknemers!

Als het gaat om woon-werk verkeer of lokaal zakelijk verkeer motiveren werkgevers, vanuit het MVO beleid, hun werknemers om steeds meer de auto te laten staan. Een fiets of E-Bike als alternatief voor de auto of openbaar vervoer scheelt tijd, geld en ruimte voor het parkeren.Er zijn geen wachttijden, geen files en het bovendien prima bij een gezondere levensstijl en uitstraling van het bedrijf. Met een (high speed) E-Bike kun je grotere afstanden overbruggen dan met een conventionele fiets.

Daarom biedt  HelloRiderLease in samenwerking met Reerink , u Leasefiets: een groen en gewaardeerd vervoermiddel dat niet alleen beter is voor de gezondheid van uw personeel, maar ook nog eens kostenneutraal ingezet kan worden.

Een Reerink-HelloRider Leasefiets

De Leasefiets wordt door middel van een operationele lease constructie aangeboden. Uw werknemer kan zelf een fiets uitzoeken bij Reerink Rijwielen een Bovag-fietsbedrijf, Dit kan iederefiets of E-Bike zijn met een consumentenprijs vanaf  500 euro.

Deze operationele lease bestaat uit:

.Afschrijving en rente

.Onderhoud , reparatie en banden

.Full sevice-plan

.Verzekering tegen diefstal schade (casco)

.Verzekering opzitttende(n)

.Pechhulp voor onderweg

Hoe werkt het ?

.Als werkgever faciliteert u HelloRider Leasefiets en sluit per leasefiets een leaseovereenkomst af. In samenwerking met Reerink Rijwielen.

.HelloRider Leasefiets verstrekt u als werkgever een gebruikersovereenkomst. Hierin worden de verplichtingen met betrekking tot het gebruik  van de  leasefiets goed vastgelegd. 

.Als werkgever houdt u maandelijks (gedeeltelijke) kosten van HelloRider Leasefiets in op het salaris via de loonstrook van uw werknemer.

. Als werkgever betaalt u maandelijks het leasebedrag aan HelloRider Leasefiets

.Vraag de adviseurs van HelloRider Leasefiets of aan Reerink rijwielen om u te adviseren welke regelingen u kunt toepassen.

Wettelijke regelingen

.Werkkostenregeling (WKR) . Alle werkgevers zijn verplicht om met de WKR te werken. Binnen deze regeling mag u per 1 januari 2020  1,4 % van de tale fiscale loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. 

.Kijk voor meer informatie in het Belastinghandboek op www.belastingdienst.nl

Voordelenwerkgever

.Minder parkeerruimte nodig

.Inclusief onderhoud en reparatie (dus geen onverwachte kosten)

.Geen oprationele en administratieve rompslomp

.Bovag Leasefiets ontzorgt medewerkers en maakt het mogelijk een duurdere fiets aan te schaffen , zoals bijvoorbeeld een elektrishe fiets.

.Fittere en gezondere medewerkers (mider ziekte uitval)

.Product wordt ondersteund door sterke merken.

.Uitstekend argement bij het werven en behouden van goede medewerkers

.Reductie CO2 voetprint

.Zorgeloos zakelijk fietsen en ontzorgen van de mobiteitsbehofte .

KOM DAAROM LANGS BIJ REERINK RIJWIELEN VOOR DE LEASEFIETS

Wij werken samen met vele Lease-fiets maatschappijen

 

 

Geintereseerd  in een fietsplan mail naar info@reerinkrijwielen.nl of ga naar contact op onze site.

 

 

 

 

Direct berekenen

Contactgegevens

  • Dorpsstraat 90
  • 6931 BM, Westervoort
  • info@reerinkwestervoort.nl
  • (026) 311 67 43
  • KvK: 93431112
  • BTW: NL866396378B01
  • IBAN: NL42RABO0381663647

Openingstijden

Maandag:  gesloten
Dinsdag:  9.00 tot 18.00
Woensdag:  9.00 tot 18.00
Donderdag:  9.00 tot 18.00
Vrijdag:  9.00 tot 20.00* alleen filiaal Westervoort koopavond
Zaterdag:  9.00 tot 17.00
Zondag:  gesloten
 
van oktober tot maart zijn wij zaterdag tot 16.00 geopend
Let op: de werkplaats is een half uur voor sluiting van de winkel gesloten..
filiaal Westervoort vrijdag koopavond tot 20.00 * tot oktober
filiaal Reerink Arnhem-Noord en Zuid (heeft geen koopavond)
SERVICE op maat en naar uw wens
Ook kunt u bij ons van dinsdag t/m vrijdagavond tot 20.00 terecht voor aankoop van een fiets of scooter op afspraak.
info@reerinkrijwielen.nl


Facebook


Bezoek ook

Onze merken

Advanced Ebike Das Original
Alpina
Bakfiets.nl
Batavus
Beixo
Bosch professional
Cangoo
Carqon
Cortina
Flyer
Gazelle
Huyser
KeeWee
Loekie
Lugano
Reany
Scott
Sparta
SuperSuper
Trek
Van Raam
Victoria
AGM
Mash
Peugeot
SYM
Tromox
Vespa
Vmoto
Yadea